Reels

Kamp Reels


Om te verseker dat U en al die ander kampeerders die tyd by ons geniet, wil ons vra dat u asseblief die volgende reelS en regulasies deeglik sal lees en ten alle tye sal nakom.

 • Die reg van toegang tot Almega Karavaanpark word voorbehou en die gebruik van die geriewe, geskied ooreenkomstig en onderhewig aan hierdie neergelegde reëls. ‘n persoon wat nie hierdie reels en regulasies nakom nie of homself wangedra of enige kennisgewingbord wat op die plaas aangebring is verontagsaam, moet op versoek van die eienaar of oordbestuurder die karavaan park verlaat. Geen toegangsgelde of verblyfskoste sal terugbetaal word nie.
 • Toegang en gebruik van enige geriewe, in of op die perseel, geskied op eie risiko en die besoeker vrywaar die eienaar, oordbestuur en enige werknemer teen enige skade, verlies of besering van welke aard ookal wat die besoeker mag ly. Die eienaar, oordbestuur en werknemers neem geen verantwoordelikheid vir enige skade aangerig aan voertuie, karavane of tente deur takke van bome wat breek of afval en van diere of enige onverwagse natuurrampe of elemente nie.
 • Die eienaar en oordbestuur hou hom die reg voor om enige persoon wat opsetlik eiendom, bome of plante beskadig te versoek om die oord te verlaat en die kostes wat voortspruit uit die herstel daarvan, te verhaal van die besoeker.
 • Geen troeteldiere word toegelaat nie.
 • Geen motorfietse of quad bikes word toegelaat nie.
 • Geen vuurwerke word toegelaat nie.
 • Geen geraas en geen musiek na 21h00 nie. U musiek en stemtone moet ten alle tye nie steurend vir ander kampeerders wees nie.
 • Besoekers word gemaan om altyd versigtig te bestuur en nie die snelheidsgrens van 20km per uur te oorskry nie.
 • Privaat voertuie word nie in die veld toegelaat nie. Niks mag uit die veld verwyder word nie. Hout en vuurmaakgoed is by die winkel te koop.
 • Vure word slegs toegelaat op die braai area. Geen vure op die grond, plaveisel of gras nie asseblief.
 • Woonwaens mag slegs in die woonwapark geparkeer word en krag mag slegs vanaf die woonwakragpunte verkry word. Daar is slegs een krag punt per staanplek (maksimum 15a).
 • Laat alles asseblief in die toestand waarin u dit graag sal wil vind.
 • Dankie dat u nie rommel strooi nie en gebruik asseblief water spaarsaamig.
 • Die hek sluit om 21:00 en open om 07:00. Reël andersins by pieter geyser.
 • Slegs dagbesoekers waarvoor daar vooraf gereël is deur almega kampeerders, en vooraf reeds betaal is sal toegelaat word. Dagbesoekers word as n addisionele bespreking hanteer en ‘n daaglikse tarief van r60 per persoon en r50 per addisionele voertuig sal gehef word. Die reeling en betaling moet vooraf deur die kampeerder gedoen word om die nodige permit te kan uitreik. Reël vooraf met pieter geyser. Dagbesoekers bly die verantwoordelikheid van die kampeerder.
 • Besprekings kan gemaak word van maandag tot saterdag 08h00-20h00.
 • Rook is verbode in alle publieke areas.
 • Aankomstye vir staanplekke is om 12h00. Oord moet verlaat word teen 10h00.
 • Asblikke, besems, moppe, skoppies ens. Moet asseblief by die staanplek nommer wat daarop gemerk is bly.
 • Geen alkohol mag aan enige personeel van Almega Karavaanpark aangebied word nie.
 • Ingeval van nood, kontak pieter by 079 476 6821 of andre by 082 452 0269.

 
booked.net
 


Caravan and Outdoor Life Magazine

SA4x4 Magazine

Leisure Boating Magazine